Om

Påske + pasjon er støttet av

Norsk Kulturråd og Kulturetaten i Oslo kommune

Påske + pasjon – i regi av

KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo Domkirkeakademi. Gjennomføres i samarbeid med bispedømmene Borg og Tunsberg.

Programmene fra foregående år

Arkiv fra 2020: https://2020.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2019: https://2019.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2018: https://2018.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2017: https://2017.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2016: https://2016.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2015: https://2015.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2014: https://2014.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2013: https://2013.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2012: https://2012.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2011: https://2011.paskeogpasjon.no

Hva er Påske + pasjon?

Det nærmeste du kommer ditt svar er å oppleve produksjoner i Påske + pasjon.

Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

Hvorfor 64 dager?

21. mars til 23. mai er 64 dager. Pasjonstiden, fra 5. søndag i faste til 1. påskedag, er 14 dager. Påsketiden, fra 1. påskedag til 1. pinsedag, er 50 dager.

Våre kunstneriske uttrykk

Musikk, scenekunst, visuell kunst, film, arkitektur, litteratur, gudstjeneste

Våre arenaer

På kunstarenaer og i kirker

Våre regioner

Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold

Arbeidsgruppen for Påske + pasjon

Prosjektleder Knut Erik Tveit, kulturrådgiver Oslo bispedømme

Hans Olav Baden, kirkemusiker i Holmlia kirke og styreleder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke

Erik Hillestad, daglig leder i KULT –Senter for kunst, kultur og kirke og i Kirkelig Kulturverksted

Tore Dvergastein, kulturrådgiver Tunsberg bispedømme