Om

Påske + pasjon er støttet av

Norsk Kulturråd, Eckbos Legat og Kulturetaten i Oslo kommune

Påske + pasjon – i regi av

KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og Oslo bispedømmeråd i samarbeid med Kirkelig fellesråd i Oslo og bispedømmene Borg og Tunsberg.

Programmene fra foregående år

Arkiv fra 2022: https://2022.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2021: https://2021.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2020: https://2020.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2019: https://2019.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2018: https://2018.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2017: https://2017.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2016: https://2016.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2015: https://2015.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2014: https://2014.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2013: https://2013.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2012: https://2012.paskeogpasjon.no
Arkiv fra 2011: https://2011.paskeogpasjon.no

Hva er Påske + pasjon?

Det nærmeste du kommer ditt svar er å oppleve produksjoner i Påske + pasjon.

Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

Hvorfor 64 dager?

26. mars til 28. mai er 64 dager. Pasjonstiden, fra 5. søndag i faste til 1. påskedag, er 14 dager. Påsketiden, fra 1. påskedag til 1. pinsedag, er 50 dager.

Våre kunstneriske uttrykk

Musikk, scenekunst, visuell kunst, film, arkitektur, litteratur, gudstjeneste

Våre arenaer

På kunstarenaer og i kirker

Våre regioner

Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Arbeidsgruppen for Påske + pasjon

Prosjektleder Knut Erik Tveit, kulturrådgiver Oslo bispedømme

Hans Olav Baden, kirkemusiker i Holmlia kirke og styreleder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke

Erik Hillestad, daglig leder i KULT –Senter for kunst, kultur og kirke og i Kirkelig Kulturverksted