Kontakt

Prosjektleder og kurator for Påske + pasjon

Knut Erik Tveit

kt464@kirken.no
90672569
Kulturrådgiver Oslo bispedømme